SERVIZOS TÉCNICOS FORESTAIS

Dende a ampla experiencia profesional que nos caracteriza ofrecemos servizos que comprenden:

 • Proxectos de Ordenación e Plans Técnicos de montes arborados
 • Tramitación de Subvencións e Asesoramento.
 • Informes técnicos e periciais.
 • Levantamento topográfico de parcelas. Deslindes
 • Cubicación e valoración de madeira.
 • Legalización de pozos e traídas.
 • Legalización de viveiros forestais de plantas e sementes
 • Proxectos de Ordenación Cinexética e Plans Anuais de Aproveitamento

Para a execuión dos mesmos contamos co equipamento e material necesario (vehículos, equipos de medición XPS e estación total, equipos de medición forestal e software aplicable ao eido forestal).

Realizamos un orzamento previo adaptado á realidade dos traballos a executar de xeito que coñeza en todo momento os custos que suporá a execución dos memos.

Ofrecemos un trato persoalizado.


CERTIFICACIÓN FORESTAL E CADEA DE CUSTODIA PEFC e FSC

Tramitación da obtención por parte do propieatrio ou empresa da:

Certificación Forestal PEFC e FSC

Propietario: Particulares e Comunidades de Montes

Certificamos o seu monte de acordo cos estándares establecidos por PEFC (Asociación para la Certificación Española Forestal) na MODALIDADE REXIONAL o que lle ofreze unha serie de vantaxes con respecto a outro tipo de certificacións:

 • Permite certificar todo tipo de superficies (pequenas, medianes e grandes)
 • A mellor adaptada a propietarios con superficies < 25 ha
 • Tramites sinxelos e cos custes claros dende un principio.
 • Non precisa asociarse nin depender de ningunha outra entidade nin empresa.
 • Permítelle vender a madeira a quen vostede elixa sen adquirir compromisos con ningún grupo nin empresa como ocorre con outras certificacións.
 • Non terá gastos de auditorías nin gastos adicionais (o pagamento das cotas de adcripción e os de elaboración de documentación asegúranlle a certificación).

Tamén tramitamos a certificación FSC a través de grupos FSC solventes e de garantía.

Cadea de Custodia PEFC e FSC

Empresas: Rematantes e aserradoiros

Realizamos os trámites e documentos técnicos necesarios para que acade a CADEA DE CUSTODIA PEFC e FSC

Isto permitiralle acceder á compra e tratamento de madeira certificada PEFC/FSC aumentando a capacidade de negocio da súa empresa.

O custe de implantación de CADEA DE CUSTODIA varía en función do seu negocio por iso, farémoslle un orzamento personalizado e incluíndo todos os gastos que deriven da súa implantación.

SOLICITE PREZO SEN COMPROMISO

POR CALQUERA DOS NOSOS SERVIZOS

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos